vrijdag 25 mei 2012

Waar is de bijna 500 miljard euro voor Griekenland gebleven?

Honderden kilometers vrijwel lege snelwegen werden betaald met de miljarden uit de Europese Unie.
 
Nog nooit ontving een land zó'n enorm bedrag aan internationale hulpgelden: 380 miljard euro. En dat staat nog los van de circa 100 miljard euro die Griekenland in eerdere jaren uit het Regionale- en het Structuurfonds van de EU heeft gekregen. Ter vergelijk: de Amerikaanse Marshallhulp na de Tweede Wereldoorlog aan West Europa bedroeg ongeveer 2,1% van het BNP; de Europese hulp aan Griekenland een duizelingwekkende 177%, oftewel € 33.600 per inwoner. Het land zou dus moeten baden in overvloed. Een tochtje door Griekenland geeft echter een totaal ander beeld; buiten Athene kijken we naar een armoedig land waar de tijd 200 jaar lijkt te hebben stilgestaan. Waar is die bijna 500 miljard euro -waaronder vele miljarden van uw belastinggeld- dan toch gebleven?

Financiële hulp van de EU maakte van Zuid Tirol één van de rijkste en modernst ingerichte gebieden van Europa. In Griekenland zien we buiten Athene echter niets dat op enige agrarische industrialisering lijkt. Veel Grieken hebben nog steeds hun eigen miniboerderijtje en groentetuin. Niemand van hen heeft ooit een cent gezien van de bovengenoemde € 33.600. Om dat bedrag te verdienen moeten de meeste Grieken 3 jaar hard werken op hun eigen land, en dan moet alles meezitten.
 
Honderden kilometers lege snelwegen
 
Sporen van de massale geldstroom uit de EU zijn er overigens wel. Honderden kilometers splinternieuwe, door Europa gefinancierde snelwegen doorkruisen het land. Voor wie weet eigenlijk niemand, want auto's zijn er vrijwel niet op te zien (hier een YouTube filmpje van iemand die minutenlang voor de lol op een snelweg fietst, zó uitgestorven is deze). Bovendien is er vaak al om de 10 kilometer een tolstation. 2 euro voor zo'n kleine afstand is geen uitzondering. Ondanks het feit dat er bijna geen verkeer is zijn alle tolhuisjes bezet - één van de tekenen van centralistische planning en het uitdelen van verkiezingsgeschenken in de vorm van nutteloze arbeidsplaatsen.
 
Moderne ruïnes

Naast de nieuwe snelwegen zijn veel ruïnes te zien. Geen oudheidkundige, zoals de tempel van Zeus of andere sporen van de in een ver verleden ooit hoogstaande Griekse beschaving. Nee, het zijn snelwegruïnes. Bij een willekeurige bocht in de weg is nogal eens een andere bocht te zien, die van niks naar nergens gaat, begint en eindigt in het gras. Deze zinloze stukken snelweg zijn het gevolg van falende bestemmingsplannen die tijdens de bouw van de weg werden gewijzigd. Iemand kende iemand met een stuk land die weigerde dit te verkopen voor de nieuwe snelweg. Dus verschoof men de weg gewoon een stukje, terwijl het zojuist al aangelegde, overbodige deel gewoon bleef liggen. Over kapitaalvernietiging gesproken...
 
De hele rits moderne ruïnes wordt regelmatig onderbroken door autobedrijven - vooral Franse, vreemd genoeg geen enkele Duitse. Bijna ieder dorp heeft wel zo'n tempel vol met glanzende Peugeots, Renaults en Citroëns, afgewisseld met pick-ups uit Japan en vaak ook van Ford. Overal staan massa's nieuwe auto's te koop, die er bij een nadere blik al heel erg lang blijken te staan.

'Met middelen van de Europese Unie'

Over een lengte van een paar honderd kilometer valt nog iets op: in het landschap staan her en der blauwe borden, klaarblijkelijk zonder enige samenhang en verbinding met een bouwwerk. De meesten zijn al verweerd maar glanzen nog altijd in de felle zon. Op de borden staat in het Grieks en het Engels te lezen: 'Opgericht met Middelen van de Europese Unie', met een krans van twaalf heldergele sterren erom heen. Wat daar dan precies met de Europese gelden werd gebouwd blijft echter meestal een raadsel.
De Europese Commissie berekende dat er al 380 miljard naar Griekenland vloeide. Ambtenaren in Brussel schatten dat daar nog eens circa 100 miljard bovenop is gekomen uit de genoemde EU fondsen. Wat is er met deze gigantische som geld gebeurd? Een goede vraag, zeker in het licht van het feit dat Griekenland ook na de schuldenkwijtschelding nog steeds € 400 miljard euro schuld over heeft.
 
Miljarden voor vette salarissen en pensioenen
 
De bankiers in Griekenland, Frankfurt en Londen geven de politici de schuld. Die zouden volgens hen om ge- en herkozen te worden talloze zinloze ambtenarenbanen hebben geschapen. De voormalige minister van Financiën Stefanos Manos heeft dat ook toegegeven: 'Het geld werd in de enorme bureaucratie gepompt, in vette salarissen voor ambtenaren, in vervroegd pensioen, in een veel te ruim uitgerust maar inefficiënt onderwijssysteem, in een land dat boven zijn stand moest leven.' Een bankier bevestigt dit: 'Vóór iedere verkiezing hebben de politici hun aanhangers banen belooft, en na iedere verkiezing hebben ze tienduizenden banen geschapen.'
 
Commissie voor al 80 jaar opgedroogde zee
 
Werknemers in de private economie -ambachtslieden, vrije beroepen, kleine ondernemers, zelfstandigen- profiteerden van de topverdienende ambtenaren. Velen van hen hebben echter volkomen zinloze banen. Zo zijn er talloze commissies en comités die samen zo'n 10.000 werknemers hebben en jaarlijks 100 miljoen euro opslokken. Eén zo'n commissie beheert het Kopaïsche meer. 'Probleempje': dit is al sinds de jaren '30 van de vorige eeuw opgedroogd.
 
110.000 euro voor spoorwegmedewerkers
 
Nog een schrijnend voorbeeld: de deels genationaliseerde Griekse Spoorwegen. Deze heeft meer werknemers dan passagiers. Gemiddeld salaris: 110.000 euro (stelt u zich eens voor, meneer de conducteur, die nu tussen Amsterdam en Utrecht de kaartjes controleert!). Oud minister Manos: 'Het zou goedkoper zijn om iedere reiziger met een taxi te vervoeren.'
 
Naast torenhoge salarissen krijgen ambtenaren ook nog eens riante toelagen: 1300 euro voor een talencursus, het gebruik van een computer of gewoon het op tijd op je werk komen (!!). Bosarbeiders krijgen een bonus omdat ze in... de open lucht werken.
 
Zinloze bouwprojecten en militaire uitgaven
 
Allerlei kostbare bouwprojecten zijn slechts tijdelijk in gebruik geweest. Zo hebben de Olympische Spelen in Athene het land met een verlies van 11 miljard euro opgezadeld. Het destijds hagelnieuwe Olympiastadion is nu leeg en vervallen, omdat niemand zich de onderhoudskosten kan veroorloven. Graffiti benadrukt de teloorgang van dit Griekse prestigeproject.
 
Ook het Griekse leger heeft miljarden verslonden, vaak tot vreugde van Europese defensiebedrijven. Zo werden er zeven jaar geleden voor 270 miljoen euro 333 gebruikte Duitse Leopardtanks gekocht (2), ondanks het feit dat deze gezien de aard van het Griekse landschap niet in te zetten zijn. Wel werd er bespaard op de munitie voor de tanks: bij een oorlog is het kruit al na één dag verschoten. Daarmee kunnen de Grieken zelfs een invasie uit Cyprus niet tegenhouden.
 
Banken profiteren enorm
 
De politici geven op hun beurt de bankiers te schuld. En daar hebben ze een punt, want de banken verdienen aan niets zo goed als aan (rente op) schulden. 70% van alle hulpgelden vloeien dan ook direct in de kas van de Griekse en Europese banken, inclusief de Europese Centrale Bank.
 
Een groot deel van de miljarden waarmee Europa de Grieken helpt, komt dankzij de onder Duitse druk ingestelde geblokkeerde rekening direct bij de ECB terecht. Zodra de Grieken uit de euro treden -iets dat vrijwel zeker zal gebeuren- dan maakt de ECB opnieuw geld over naar Athene, en wel naar de Griekse Centrale Bank. Deze zorgt er vervolgens voor dat de Griekse banken niet zullen instorten, zodat er gewoon weer nieuwe schulden kunnen worden gemaakt, zei het misschien wat minder dan voorheen.
 
Bij de recente schuldenkwijtschelding hebben private beleggers flinke verliezen moeten slikken, maar als ze slim waren hadden ze tegelijkertijd tegen Griekenland gewed, waardoor ze tóch winst gemaakt hebben. Net als Morgan Stanley gedaan heeft met de speculaties rond de beursgang van Facebook, die de bank zelf heeft doen mislukken.
 
Griekse gepensioneerden grote verliezers
 
Toch waren er wel degelijk verliezers. De Griekse pensioenfondsen raakten bijvoorbeeld 70% van hun kapitaal kwijt. De meeste fondsen denken dan ook dat ze 2012 niet zullen overleven. Velen hebben namelijk in het eerste kwartaal het geld van het hele eerste halve jaar uitgegeven.
 
Naast het feit dat de Griekse (steen)rijken het land ontvluchten verdwijnt een groot deel van het gespaarde pensioengeld naar het buitenland, omdat de fondsen hun klanten hebben laten weten dat ze de komende jaren geen geld kunnen uitkeren voor medische behandelingen. Gepensioneerden stallen hun geld daarom in bijvoorbeeld Zwitserland, voor het geval dat ze ziek worden -dat gebeurt namelijk wel eens met oudere mensen.
 
Tragisch mislukt euro-experiment
 
Mochten Griekse ouderen echter in goede gezondheid blijven verkeren, dan kunnen ze hun kleinkinderen vertellen over een historische periode waarin tevergeefs werd geprobeerd om van een volk van landbouwers, herders, zeelui en filosofen een moderne groei-economie te maken, en van het volkomen mislukte Europese experiment om een land dat genoeg had aan zichzelf in een kunstmatige politieke visie te dwingen. Van het tragische, straks zelfs dramatische misverstand dat totaal verschillende culturen en economieën door een eenheidsmunt zouden kunnen worden samengevoegd.

NSB coalitie geeft blanco cheque aan Brussel
 
Voor al deze illusies zullen de Grieken een zware prijs moeten betalen. Het zal voor hen niet meer dan een schrale troost zijn dat de rest van de Europese volken, die eveneens zuchten onder het juk van de fatale euro, een nauwelijks beter lot zal zijn beschoren. Een triest lot, dat gisteren in eigen land bezegeld werd door de NSB (landverraders) coalitie VVD-CDA-PvdA-D66-GroenLinks, die een blanco cheque van minimaal 40 miljard Nederlandse belastingguldens aan 'Brussel' overhandigde, zodat het feest in Zuid Europa op uw kosten nog een poosje kan worden voortgezet. Maar gezien de opiniepeilingen zal velen van u dat (g)een zorg zijn.
Nog niet - tenminste, niet voordat u het blijvend in uw eigen portemonnee zal gaan voelen. Maar dan zal het te laat zijn om het tij nog te keren.
 
Xander
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten